Monday, September 17, 2012

Sebuah Ingatan di Hari LahirSeptember 17, 2012

Sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, hadiah hari ulang tahun kelahiran yang paling acap saya perolehi adalah buku. Saya gembira kerana saya juga suka mengingati hari istimewa rakan yang lain dengan menghadiahi mereka dengan benda yang sama.

Tahun ini juga tidak terkecuali -- dan saya rasa agak berat pembacaan saya kali ini.

Barangkali si pemberi itu menilai dengan bertambahnya umur saya maka, pembacaan saya harus lebih ditambah beratnya. =)

Dibelek-belek pada kartu ucapan, fahamlah saya maksud pemberi itu .. dengan quote ini:


"The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them." (Mark Twain)

Oh my!

No comments: